Ders

POLS 473 Çağdaş Siyasal İdeolojiler Select Term:
İdeoloji ve Söylem kavramlarının anlam, ortaya çıkış ve evriminin tartışılmasından sonra bu derste Şarkiyatçılık, Milliyetçilik, Liberalizm, Muhafazakarcılık, Faşizm ve Marksizm'in yanısıra Yeni Sağ, İslamcı akımlar ve Feminizm gibi kavramlar üzerine odaklanacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -