Ders

CULT 222 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam Select Term:
Bu ders kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan popüler kültür kavramının gelişim sürecini inceleyecek. "Yüksek" ve "alt" kültür kavramlarını sorgularken, değişik kültürel ürünleri popüler kültür alanındaki güncel tartışmaları örneklemek için kullanacak.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite :
Corequisite : -